2018 m. vasario 22 d., ketvirtadienis

Манифесту Коммунистической партии -170

Впервые «Манифест Коммунистической партии» был анонимно издан в Лондоне на немецком языке 23-страничной брошюрой в темно-зелёной обложке. Относительно точной даты его выхода в свет существуют разночтения — в разных источниках указывается 15 февраля, 21 февраля, 26 февраля 1848 года. В любом случае, брошюра переиздавалась тогда по крайней мере трижды, а 3 марта, за день до выдворения Маркса полицейскими из Бельгии, её текст перепечатала немецкая эмигрантская газета Deutsche Londoner Zeitung. 20 марта тысяча экземпляров «Манифеста» достигла Парижа, а в Германию они попали в начале апреля.

2018 m. vasario 21 d., trečiadienis

Pabaltijo ir Šiaurės regiono komunistinių ir darbininkų partijų konferencijos dėl NATO jungtinis pareiškimas


Mes privalome sukti į šalį nuo NATO sutarčių, ruošimosi NATO narystei ir karingos Jungtinių Valstijų ir imperialistinių Europos valstybių politikos! Karinis NATO aljansas išplėtė savo veiksmus Pabaltijo regione į savo valstybes nares Estiją, Latviją ir Lietuvą, o šiaurės Europoje – į Daniją ir Norvegiją, kartu su ypatingos partnerystės susitarimais su Švedija ir Suomija.

2018 m. vasario 17 d., šeštadienis

Buržuazinei Lietuvai-100

Lietuva švenčia savo 100-mėtį. Savo klasinę šventę buržuazinis Lietuvos elitas bando pristatyti kaip visų Lietuvos žmonių šventę. Nepriklausomybės kovų mitologija laisvai liejasi iš visų TV ekranų ir oficiozinių interneto portalų.

2018 m. vasario 14 d., trečiadienis

Pasaka apie rusų šnipus


Vasario 1 d. Generalinėje prokuratūroje įvyko spaudos konferencija, kurioje prokuroras, AOTD drektorius R. Baltrūnas ir policijos atstovas atskleidė, kad pagal AOTD prieš metus pateiktą informaciją buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl šnipinėjimo Rusijai.

2018 m. vasario 11 d., sekmadienis

Niurnbergo Tribunolas (Video)


Vokietijos nacistinį režimą ir A. Hitlerį į valdžią atvedė JAV ir UK kapitalas, tiksliau sionistų Rotšildų ir Rokfelerių nepasotinamas godumas. Globalistų godumas pasauliui kainavo apie 100 mln žmonių gyvybių ir milžiniškus materialinius praradimus.

2018 m. vasario 7 d., trečiadienis

Lietuvoje vagiamas net asfaltas (Vagystė kaip socialinis reiškinys)


Tikriausiai žmonės vogė visais laikais. Gal tik išskyrus pirmykštę bendruomeninę santvarką, kai dar nebuvo privačios nuosavybės ir atskiras individas buvo visiškai ištirpintas bendruose reikaluose. Tokiomis sąlygomis vogti iš bendruomenės reiškė faktiškai vogti iš savęs.

2018 m. vasario 3 d., šeštadienis

Statement of the Secretariat of the European Communist Initiative on the 75th anniversary of victorious outcome of the Battle of Stalingrad. Заявление Секретариата Европейской коммунистической инициативы по случаю 75-летия победы в Сталинградской битве


On February 2 75 years will have passed since the end of the Battle of Stalingrad, with the complete victory of the forces of the Red Army and the crushing of the Nazi armies, something that constituted the beginning of the radical change of tide in the war in favour of the USSR and more generally laid the foundations for the Anti-fascist Victory of the Peoples.